Wat is onze missie?

Wij spelen recreatief met inachtneming van de elementaire spelregels.

De afdeling heeft tot doel:
- inwoners van Diepenveen en omgeving in de gelegenheid te stellen de Jeu de Boules sport op recreatieve basis te beoefenen.
- meer bekendheid te geven aan de Jeu de Boules sport in het algemeen.


We proberen deze doelen onder andere te bereiken door:
- het beschikbaar stellen van de banen.
- andere middelen die we voor het bereiken van onze doelen bevorderlijk achten.